ปฏิทินโรงเรียน

 

Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Calendar of Events

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

อา. อาทิตย์

0 events,

0 events,

5 events,

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.4 ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

กิจกรรมปรับพื้นฐาน Smart com + พี่พบน้อง

ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียน Gifted

โครงการปรับพื้นฐานและสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม

0 events,

0 events,

2 events,

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา(STEAM)ในรายวิชา IS

1 event,

1 event,

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.1 และ 4 ห้องเรียนปกติ

1 event,

ประชุม admin ตัวแทนกลุ่มสาระฯ ระบบการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2566

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

นักเรียนเปิดเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

3 events,

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 1

ทัศนศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองระยอง สำหรับ นักเรียน ม.4/11

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

0 events,

6 events,

ทัศนศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองแกลง-เขาชะเมา สำหรับ นักเรียน ม.4/11

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง EIS ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 2

ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 และ ม.4

อบรมส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 1

การสอนเสริม HSK และการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (หลักสูตร 20 ชม.)

2 events,

4 events,

ม.4-ม.5 ศาลจังหวัดระยอง (ครั้งที่ 1) ห้องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์

3 events,

กิจกรรมวันเฉลิมพระชมมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

3 events,

อบรมส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 2