ปฏิทินโรงเรียน

 

Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Calendar of Events

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

อา. อาทิตย์

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

มอบตัวนักเรียนประดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

1 event,

มอบตัวนักเรียนประดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

1 event,

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

0 events,