ปฏิทินโรงเรียน

 

Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Calendar of Events

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

อา. อาทิตย์

1 event,

3 events,

จัดสอนเสริมเพื่อการศึกษาต่อ (สังคมศึกษา) ม.3

กิจกรรมยกระดับสัมฤทธิ์สำหรับนักเรียน ม.6 สายวิทย์ คณิตฯ รอบที่ 2

2 events,

จัดสอนเสริมเพื่อการศึกษาต่อ (สังคมศึกษา) ม.6

4 events,

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

8 events,

กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน 体验中华文化 (ฝึกภาคปฏิบัติ)

ค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนความสามารถพิเศษและสนในด้านดนตรีสู่ความเป็นเลิศ

อบรมพัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนวิทย์คอม

7 events,

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4 events,

ชมละครในวรรณคดีไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

4 events,

4 events,

3 events,

ค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนความสามารถพิเศษและสนในด้านดนตรีสู่ความเป็นเลิศ

3 events,

4 events,

3 events,

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

2 events,

3 events,

กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส