ปฏิทินโรงเรียน

 

Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Calendar of Events

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

อา. อาทิตย์

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

2 events,

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระครูเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

4 events,

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมการสอนเสริม HSK สำหรับนักเรียน (หลักสูตร 20 ชั่วโมง)

1 event,

2 events,

3 events,

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและการปกครองท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2 events,

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ค้นฟ้าคว้าดาว希望之星 ครั้งที่ 9

2 events,

อบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1 event,

2 events,

กิจกรรมอบรมเทคนิคการทำ Portfolio นักเรียนชั้น ม.4 โดย BLCP

3 events,

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนวิทย์คอม

2 events,

3 events,

กิจกรรมค่ายเขียนเชิงกฎหมายและความเรียงทางรัฐศาสตร์

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนห้องเรียนวิศวกรรม ณ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จังหวัดระยอง

2 events,

3 events,

กิจกรรมอบรมส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

1 event,

3 events,

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

3 events,

กิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

2 events,

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.1

2 events,