ปฏิทินโรงเรียน

 

Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Calendar of Events

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

อา. อาทิตย์

2 events,

การสอนเสริม HSK และการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (หลักสูตร 20 ชม.)

STEP HOMESTAY

STEP HOMESTAY

4 events,

ม.4-ม.5 ศาลจังหวัดระยอง (ครั้งที่ 1) ห้องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์

3 events,

กิจกรรมวันเฉลิมพระชมมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

3 events,

อบรมส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 2

1 event,

4 events,

ค่ายนักเรียนแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว

ม.5 ศาลแรงงานภาค 2 (ครั้งที่ 2) ห้องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์

แนะนำการทำ Portfolio ในคาบ 1-2 นักเรียนระดับ ม.4

2 events,

แนะนำการทำ Portfolio คาบ 8-9 นักเรียนระดับ ม.6

3 events,

แนะนำการทำ Portfolio ในคาบ 8-9 นักเรียนระดับ ม.5

4 events,

รอบรู้ทักษะพื้นฐานนาฏศิลป์(โขน)

กิจกรรมอบรมค้นหาตัว ห้องเรียนพิเศษสมาร์ทคอม

1 event,

2 events,

3 events,

ม.4 สถานีตำรวจ เทศบาล (ครั้งที่ 2) ห้องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์

2 events,

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์บูรณาการภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1

4 events,

รอบรู้ทักษะพื้นฐานนาฏศิลป์(โขน)

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

3 events,

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์บูรณาการภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2

2 events,

2 events,

5 events,

ค่ายการเขียนเชิงกฎหมายและความเรียงทางรัฐศาสตร์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1.2566 ม.1 และ ม.4

2 events,

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1.2566 ม.2 และ ม.5

3 events,

จากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

2 events,

อบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ม.1

2 events,

ม.4 ศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจ ศูนย์ฝึก (ครั้งที่ 3) ห้องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์

3 events,

กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

การแข่งขันทักษะภาษาจีน ค้นฟ้า คว้าดาว 希望之星 ครั้งที่ 9

3 events,

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1.2566 ม.3 และ ม.6

3 events,

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้น ม.2