ปฏิทินโรงเรียน

 

Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Calendar of Events

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

อา. อาทิตย์

0 events,

0 events,

4 events,

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้น ม.1 และฝึกทักษะความเป็นผู้นำของนักเรียน ม.2 GIFTED

โครงการปรับพื้นฐานและสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม

กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ (เตรียมความพร้อม ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์)

4 events,

กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ (เตรียมความพร้อม ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์)

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้สอน English Program

2 events,

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1 event,

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1 event,

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

1 event,

กิจกรรมรอบรู้ทักษะพื้นฐานนาฏศิลป์

1 event,

นักเรียนเปิดเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2567

0 events,

0 events,

2 events,

กิจกรรมรอบรู้ทักษะพื้นฐานนาฏศิลป์

1 event,

กิจกรรมปรับพื้นฐานสานและสัมพันธ์พี่น้อง

0 events,

1 event,

0 events,

2 events,

กิจกรรมอบรมส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 1

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

2 events,

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระครูเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

4 events,

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมการสอนเสริม HSK สำหรับนักเรียน (หลักสูตร 20 ชั่วโมง)