ปฏิทินโรงเรียน

 

Loading Events

« All Events

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะนักเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ

31 สิงหาคม

สถานที่ : อาคาร 2 โรงเรียนระยองวิทยาคม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักเรียนที่มีความสนใจ
ผู้รับผิดชอบ : ครูอมรรัตน์ เหลาหอม

Details

Date:
31 สิงหาคม