ปฏิทินโรงเรียน

 

Loading Events

« All Events

กิจกรรมทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการวิชาคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ประจำปีการศึกษา 2567

1 กันยายน

สถานที่ : อาคาร 4, 5 โรงเรียนระยองวิทยาคม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรประภา อัศวเสถียร

Details

Date:
1 กันยายน