ปฏิทินโรงเรียน

 

Loading Events

« All Events

กิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ เนื่องในวัน ประมาณค่า pi

23 กรกฎาคม

สถานที่ : อาคาร 5 โรงเรียนระยองวิทยาคม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักเรียนระดับ ม.1 – ม.6
ผู้รับผิดชอบ : ครูนวลทิพย์ นวพันธุ์

Details

Date:
23 กรกฎาคม