ออกแบบและพัฒนาโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
https://commoncrawl.org/faq/