โรงเรียนระยองวิทยาคม บรรเลงเพลงรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนความสามารถพิเศษวงโยธวาทิต โรงเรียนระยองวิทยาคม บรรเลงเพลงรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ครูผู้ควบคุม นายกัมพล เกื้อนพกุล