โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ค้นฟ้าคว้าดาว” ชิงถ้วยรางวัลเฉลิมฉลองการจัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปี ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ค้นฟ้าคว้าดาว” ชิงถ้วยรางวัลเฉลิมฉลองการจัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปี ประจำปีการศึกษา 2567 จัดโดยห้องเรียนขงจื้อ นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายไพฑูรย์ สิงห์ตา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1_plBKJtJAEh0xWWlynQuIGd9-7GnDOQB?