โรงเรียนระยองวิทยาคมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2567

โรงเรียนระยองวิทยาคมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2567 นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคม