โรงเรียนระยองวิทยาคมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เปิดรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่จากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และบุคลลที่สนใจทั่วไป

วันที่ 4 มกราคม 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เปิดรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่จากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และบุคลลที่สนใจทั่วไป ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)