โรงเรียนระยองวิทยาคมร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลระยอง ฉีดวัคซีน HPV – HUMEN PAPILIMA เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียน

วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลระยอง ฉีดวัคซีน HPV – HUMEN PAPILIMA เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมกระถินณรรงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1oUVqQqvtTLdcI9UxUBYyzMeXay7Gcddi?fbclid=IwAR32ldox5CTbv7_A0fbCD4zPvrLxS3Jt6b03ictl87pE5p-nQLeLACtHs8c