โรงเรียนระยองวิทยาคมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนระยองวิทยาคมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/13XO8YQcdB6EOlIlG6n44_XSNNaXmpSYz?