โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล นำโดย นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กระถินณรงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1mDR_ngj5ENJU_AsGmPl7omNWV_9vtYqG?