โครงการสร้างจิตสำนึก

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ได้มีโครงการสร้างจิตสำนึก นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1OL2-H82nUwsVpTS_fRyBqh5__dkYdbV2?fbclid=IwAR3YJHmyhGjmk3vkBt-ATLnWvfnLhtv32-uf1LWemOC4ctb2iB7ei80EGl0