โครงการค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

โครงการค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครูและนักเรียน ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)