วารสารร่มสน “วิชาการ” ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2566