ยินดีต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนระยองวิทยาคมนำโดย ท่านรองผู้อำนวยการสิงหา รักษาธรรม
และคณะครู ยินดีต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)