ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนระยองวิทยาคมนำโดย ท่านรองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร
รองผู้อำนวยการวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการจุฑามาศ เสมามอญ และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)