มอบรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 พิธีมอบรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬา โดย ท่านรองผู้อำนวยการ สมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการสิงหา รักษาธรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)