พิธีเปิดกิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนระยองวิทยาคม

เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนระยองวิทยาคม นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมนางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครูห้องเรียนพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม