พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1RB0dLOnTmPv7KKjyGFL5bE6pMGwZxl4j?