พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยโรงเรียนระยองวิทยาคมได้เป็นศูนย์กสรจัดกิจกรรมและดำเนินการจัดแข่งขัน นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1cA9MPPw8R1NrNsicVzUKwW7imTvLqa5J?fbclid=IwAR24gIbae4efGE-ozqbg2Pn4VIQWrXRlvkSkE8lftL63rjR6CtgRMDQxFAk