พิธีมอบเกียรติบัตร จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1A3QOz7-5UFI-nRVqRBW0wtEpNeVFUOAs?