พิธีมอบเกียรติบัตร จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1oFoysiJ7fc_G2bTC2rNU0BU3Bgo3P7co?