พิธีมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคม