พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 11 มกราคม 2567 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ และนายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/13D1PCJeCN5kIkfsL8zIBRNPqHwKSFD0K?fbclid=IwAR31FuoQ5euL4FihTeXv2t-oQ8pd_qliIOdGQjLPT2tvZlBLg-jtXxKb9Kc