พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/19obg9V2uqnYu8A4ajR0U7g1vWl66P1ar?fbclid=IwAR1No9Ll-926a2AX_s6NOqWM_x264jzgUL_XaC3dBULpSw0l6TSg11tNJa4