พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมในเครื่องแบบ และศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก

19 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมในเครื่องแบบ และศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1Afjft3nhZpomqITBeRZcCodVSzihVxrB?fbclid=IwAR3-3bQ9d2uQndKkq21lrRsSCL2oazw_3OkRdoj3HVGu8w6A5tfhlejXcAo