พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1Yz9KjACOeb2ZrHgMvRoaEnH4jywl16pp?fbclid=IwAR3ftAuV0Jyf-u4lQDLVXTtz1_ZUiA04HlRtTPjMHVQwgLtZ3G3bqMxdaI8