พิธีมอบถ้วยรางวัลแก่นักเรียน

วันที่ 30 มกราคม 2567 ได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่นักเรียน นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักษาธรรม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/14B04YXZoGQFYfoqZt1PzQ9qd4joZvEf-?fbclid=IwAR1d_8EPH2QbuWbWcv4MT1FcZ7cl4mBUmhKnixevlkc-nor_j8qb3aLpus8