พิธีติดเข็มเกียรติยศให้กับสภานักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ได้มีพิธีติดเข็มเกียรติยศให้กับสภานักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคมนำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม และคณะครู นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ สนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)