ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ บัญชีสำรอง มารายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ 3