ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2567