จำนวนนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีชายหญิงรวม
ชั้นปีที่ 31712172
ชั้นปีที่ 2182182
ชั้นปีที่ 12452247