ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 29 มกราคม 2567 ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1oIhPaNoJOmadfgtrMJiqBQcAPsESSbG4?fbclid=IwAR2LR-hJHbegVr7sRyLlXvLYF-nHtHNzSLpQJTiVAtmeKnSajRLhSRhVhtA