ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 21 มกราคม 2567 ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1TK99EjhWp0wIBwIKKyzrTIO45E0nAZ4v?fbclid=IwAR1Fz4r3-FVrxrG1rELQvimVpgyY3mZ3R71DaLasa6tBn5bMqeV7k6oLnlQ