ค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)