กิจกรรม TARO to School รู้สิ่งใดไม่สู้ รู้เท่าทัน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดกิจกรรม TARO to School รู้สิ่งใดไม่สู้ รู้เท่าทัน นำโดย นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุม บุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/13azqGmbR3clqQ_8wSE_xl47J9zlqWHGe?