กิจกรรม “พิชิตขอสอบA-Level ภาษาจีน

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม “พิชิตขอสอบA-Level ภาษาจีน โดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม