กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ โดยห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 ได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่โลกนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ โดยห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานในพิธี นางสาววารีรัตน์ เหลาจันทร์แดง หัวหน้าห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ กล่าวรายงาน คณะครู และนักเรียนห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ โดยได้รบเกียรติจาก นางสาวกุศลิน ตันอารีย์ และนายฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว รองอัยการจังหวัดระยอง สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง