กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2567 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธาน พร้อมด้วยคณะครูกิจกรรมในเครื่องแบบ และครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1XDpEeHDgGkkz0ojRNvfkoxqDPtrj43QP?fbclid=IwAR0E0UXIzo1cd9jtnZPtPWJLU4ops2-drUHhXb_2-A7G_MRKkl2SVUYtQ8Q