กิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดตั้งห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนระยองวิทยาคม และค่ายภาษาจีนพลัส

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดตั้งห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนระยองวิทยาคม และค่ายภาษาจีนพลัส

โดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน

นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)