กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม TGAT

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม TGAT นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมนายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/14_9YIDT2zimqmqEUxZdIgClK2NxH0Gkh?