กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นำโดย นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายมงคลวัฒน์ ดี โนเบรกา หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และคณะครู ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม