กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง EIS มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง EIS มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นำโดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS ณ โรงยิม โรงเรียนระยองวิทยาคม