กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนพิเศษ มัธยมปลาย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนพิเศษ มัธยมปลาย นำโดย นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม