กิจกรรมสานฝันนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ และปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 กิจกรรมสานฝันนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ รุ่น 1 นำโดยนายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครู และนักเรียนห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1H0q82I4S6IgvUyUH7iJLmFER_uXOtAjE?fbclid=IwAR38XA3yR7MwGyN9XK5WGbC5nMpyUw5DRt1FXUF8i8hgAqZmDHt6_yTUfa8